Ο ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ ενημερώνει για την αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α. στις τροφές ζώων συντροφιάς (πλην σκύλου και γάτας)

γράφει ο Κωνσταντίνος Σφήκας, Πρόεδρος του Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ

Από 1η Οκτωβρίου, όλες οι τροφές ζώων συντροφιάς, εκτός των τροφών σκύλου και γάτας, αλλάζουν ΦΠΑ και από το 13% μετακυλούν στο 6%. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’181/02.10.2021 στο άρθρο 55:
2. Στο τέλος της παρ. 31 του Κεφαλαίου «Α. ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, περί βιομηχανικών ειδών διατροφής που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«31. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανικών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301,2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ 2309).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»
Αυτή η μείωση του ΦΠΑ είναι καλοδεχούμενη φυσικά και θα συμβάλει στη συγκράτηση της αύξησης των τελικών τιμών των τροφών που προκύπτει από την αλματώδη αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μεταφορικών.
Ωστόσο, ο ΦΠΑ των τροφών σκύλου και γάτας παραμένει στο 24%, παρά την αίτηση του ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ. προς το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση του ΦΠΑ στο 13%.
Κατά τη συνάντηση του Προέδρου κ. Σφήκα και του Γραμματέα κ. Τριανταφύλλου με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο το Μάρτιο του 2021, παρουσιάστηκαν οικονομικά στοιχεία από το Σύλλογο για τον αντίκτυπο που θα είχε στα Ελληνικά νοικοκυριά μια τέτοια μείωση του ΦΠΑ και για τα συνεπακόλουθα οφέλη τόσο για τον κλάδο μας όσο και για το Κράτος.
Μας προβληματίζει η διαφορά του ΦΠΑ μεταξύ τροφών σκύλου – γάτας και των υπόλοιπων ζώων συντροφιάς και μας κάνει να αναρωτιόμαστε: αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση τι σημαίνει η διαφορά των 18 μονάδων; Κατατάσσει τις τροφές σκύλου και γάτας στα είδη πολυτελείας; Τι συνεπάγεται αυτό για την κηδεμονία – ιδιοκτησία σκύλου και γάτας; Πώς συνάδει με την ευαισθησία που θέλει να δείξει η Κυβέρνηση για τα ζώα συντροφιάς ψηφίζοντας νέο νομικό πλαίσιο για αυτά (Νόμος 4830/2021);
Κατά τη συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου κ. Σφήκα με τον Υφυπουργό Οικονομικών το Σεπτέμβρη του 2021, ο κ. Βεσυρόπουλος είπε ότι η μείωση ΦΠΑ για τις τροφές σκύλου και γάτας “είναι στο τραπέζι” αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί.
Αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση.
Εμείς, ως Σύλλογος, θα επιμείνουμε στο αίτημά μας!

Η μείωση του ΦΠΑ είναι καλοδεχούμενη και θα συμβάλει στη συγκράτηση της αύξησης των τελικών τιμών των τροφών…
Ωστόσο, ο ΦΠΑ των τροφών σκύλου και γάτας παραμένει στο 24%, παρά την αίτηση του ΠΑΝ.ΣΥΛ.Ε.Ζ.Σ. προς το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση του ΦΠΑ στο 13%