Μεγαλύτερη η χρηματοδότηση για τις Εμπορικές Εκθέσεις: Οι εμπορικές εκθέσεις λαμβάνουν πλέον μεγαλύτερα ποσοστά από τους προϋπολογισμούς marketing των εταιριών!

Δελτίο τύπου: Έρευνα ΑUMA – Ένωση Γερμανικών Εμπορικών Εκθέσεων
Mετάφραση-Απόδοση στα ελληνικά: Καλλιρρόη Πανοπούλου

Οι εμπορικές εκθέσεις παραμένουν ένα στρατηγικά σημαντικό μέρος του B2B μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την AUMA, την Ένωση της Γερμανικής Βιομηχανίας Εμπορικών Εκθέσεων. Αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της AUMA για την MesumeTrend 2019. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα αντιπροσωπευτικού δείγματος 500 εταιρειών που εκθέτουν κυρίως σε εμπορικές εκθέσεις B2B, το 29% των Γερμανών εκθετών σκοπεύει να επενδύσει περισσότερο στην συμμετοχή του σε εκθέσεις το 2019 και το 2020, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Το 56% σκοπεύει να κρατήσει τις δαπάνες του το ίδιο και μόνο το 15% σκοπεύει να δαπανήσει λιγότερα.
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες σκοπεύουν να αυξήσουν τους εμπορικούς τους προϋπολογισμούς για τα επόμενα δύο έτη κατά 3% σε σύγκριση με το 2017 – 2018.

Οι εμπορικές εκθέσεις αντιπροσωπεύουν πλέον το 47% του συνολικού προϋπολογισμού επικοινωνίας για τις εμπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες που σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα για εμπορικές εκθέσεις επενδύουν πρωτίστως στην ποιότητα της εκθεσιακής τους παρουσίας, ειδικά στο μέγεθος των περιπτέρων τους (43%).

Εκείνοι που σκοπεύουν να δαπανήσουν λιγότερα τείνουν στο να απορρίψουν τελείως τη συμμετοχή τους σε ορισμένες εκθέσεις (63%), αντί να μειώσουν την ποιότητα των υφιστάμενων περιπτέρων τους. Ο μέσος αριθμός των εμπορικών εκθέσεων στις οποίες συμμετέχουν οι γερμανικές εταιρείες παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερός, σύμφωνα με την έρευνα.

Συνολικά, οι εμπορικές εκθέσεις έχουν επεκτείνει την ηγετική τους θέση στο B2B μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, το 83% των εταιρειών – εκθετών βλέπει τις εμπορικές εκθέσεις ως σημαντικές ή πολύ σημαντικές (81% το 2015). Αυτό καθιστά τις εμπορικές εκθέσεις το δεύτερο πιο σημαντικό εργαλείο, ακολουθώντας την πλέον καθολική παρουσία στο διαδίκτυο.

Οι εμπορικές εκθέσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα το 47% του ετήσιου προϋπολογισμού επικοινωνίας!

Σε σύγκριση με την πρώτη έρευνα, πριν από 20 χρόνια, οι εμπορικές εκθέσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού επικοινωνίας των εταιρειών – εκθετών, αυξάνοντας από το 38% το 2000, στο 47% στην τελευταία έρευνα. Μια άλλη φανερή αλλαγή είναι ότι, τα τελευταία 20 χρόνια, οι εταιρείες έχουν συμμετάσχει σε όλο και περισσότερες εμπορικές εκθέσεις. Το 2000, το 28% συμμετείχε ενεργά σε εκθέσεις και σε άλλες χώρες. Το σημερινό μερίδιο σε αυτή την κατηγορία είναι 43%.

Σύμφωνα με την AUMA, τα αποτελέσματα της έρευνας, MesseTrend 2019, δείχνουν ότι τα ψηφιακά εργαλεία δεν υποκαθιστούν τις προσωπικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ πωλητή και αγοραστή, και ακόμα δεν μπορούν να παρέχουν την ευκαιρία να δοκιμαστεί ένα προϊόν από πρώτο χέρι.

Η μεγάλη σημασία των εμπορικών εκθέσεων για τις επιχειρήσεις και την εταιρική επιτυχία αποτέλεσε το επίκεντρο της ετήσιας Global Exhibitions Day (Παγκόσμιας Ημέρας Εκθέσεων), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου του 2019.
Οι διοργανωτές εκθέσεων, οι εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών από όλο τον κόσμο υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία για να τονιστεί η χρησιμότητα της βιομηχανίας των εμπορικών εκθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το:
https://www.ufi.org/industryresources/global-exhibitions-day/