Στελέχωση των Pet Shop

Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

γράφει ο Γιάννης Ανδρεάδης

Το άρθρο είναι το πρώτο που έγραψε ο Γιάννης Ανδρεάδης και με το οποίο ξεκινήσαμε επίσημα τη συνεργασία μας, ως μόνιμος συντάκτης του περιοδικού.
Ο Γιάννης είχε επιλέξει να γράψει για τη σημαντικότερη ίσως ανάγκη ενός εξειδικευμένου καταστήματος, τους ανθρώπους του.

Αναδημοσιεύεται εις μνήμην του.

Καθένας μας, σκεπτόμενος την περίοδο που διανύουμε, με τα φαινόμενα του έντονου και σκληρού ανταγωνισμού, την κυριαρχία των μεγάλων υπέρ μάρκετ και προσθέντοντας σε αυτά την υπέρ προσφορά ομοειδών προϊόντων, αναζητούμε αρκετές φορές τρόπους που θα μπορούσαμε να διαφοροποιηθούμε για να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας απέναντι στον ανταγωνισμό.

μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, προβάλλουν ως ισχυρό παράγοντα διαφοροποίησης τον άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο δύσκολη και επιβαρυμένη θέση από πλευράς καθημερινών εργασιών έχει ο σημερινός ιδιοκτήτης ενός Pet Shop. Για παράδειγμα από το να κάνει τον ταμία, τον πωλήτη συμβούλο, τον αγοραστή και άλλα πολλά. με βάση αυτές τις συνθήκες ας αξιολογήσουμε το πόσο πολύτιμη είναι η συνεργασία με έναν καλά εκπαιδευμένο εργαζόμενο – συνεργάτη. Στην πράξη όμως εμφανίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι άλλο από την ανεύρεση του συγκεκριμένου ανθρώπου ο οποίος όταν, και εάν έρθει, δύσκολα παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο κατάστημα με ότι αυτό συνεπάγεται.
Σχολιάζοντας όλα τα παραπάνω για το ανθρώπινο δυναμικό, θα ήθελα να αναφερθώ σε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τον χρόνο παραμονής σε έναν επαγγελματικό χώρο και έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι αλλάζουν εργασία για τους εξής κυρίως λόγους:

Α) Οι περισσότεροι υπάλληλοι βρίσκονται σε ένα επάγγελμα κατά «ανάγκη» για βιοποριστικούς λόγους.
Β) Μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών χρησιμοποιεί μεθόδους διαχείρησης του ανθρώπινου δυναμικού «δεκαετίας 70», με απoτέλεσμα να παρατηρούμε συμπεριφορές που δεν είναι κατάλληλες (π.χ έντονες φωνές και μειώση της προσωπικότητας του υπαλλήλου μπροστά σε πελάτες κ.λ.π.) με τέτοιου είδους συνθήκες παρουσιάζονται προβλήματα όπως η κακή απόδοση του εργαζόμενου, η μικρή διάρκεια στον εκάστοτε επιχειρηματία, ή ακόμα και στον επαγγελματικό κλάδο.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

1. Ο επιχιερηματίας κατά την προσέλκυση υπαλήλλων θα πρέπει να αναζητά υποψήφιους με προδιαγραφές όπως η ικανότητα, η ευγένεια, η προθυμία, η εμπειρία και η γνώση των λόγων επιλογής της συγκεκριμένης θέσης.

2. Να ενεργοποιούνται μορφές παρακίνησης από πλευράς εργοδότη όπως:
Α) Η εσωτερική παρακίνηση: Οι αυτοδημιουργούμενοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους ανθρώπους και τους κάνουν να συμπεριφέρονται με συγκεκριμμένο τρόπο ή να κινηθούν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι παραγόντες αυτοί περιλαμβάνουν υπευθυνότητες, την αίσθηση ότι η εργασία είναι σημαντική, αυτονομία (ελευθερία ενεργειών), ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ενδιαφέρουσα εργασία, με το στοιχείο της πρόκλησης. Τα εσωτερικά κίνητρα είναι πιθανόν να έχουν μια μακροπρόθεσμη απήχηση διότι υπάρχουν (είναι εγγενή) στους ανθρώπους και δεν επιβάλλονται από τους άλλους.
Β) Εξωτερική παρακίνηση: ενέργειες που πραγματοποιούνται για την παρακίνηση των ανθρώπων όπως η αμοιβή, ο έπαινος κ.α. Συνήθως τα εξωτερικά κίνητρα μπορεί να έχουν μια άμεση και δυναμική επίδραση, αλλά δεν διαρκούν πολύ.

3. Βελτιώση του ιδιοκτήτη του καταστήματος Pet Shop (π.χ. μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων) στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού.

4. Ανάπτυξη όσο το δυνατό καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος με στόχο την μεγαλύτερη παραμονή των υπαλλήλων, αλλά και την προσέλκυση νέων.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο σωστός και ευχαριστημένος υπάλληλος μεταφράζεται σε περισσότερες πωλήσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, ισχυρότερη φήμη του καταστήματος, μεγαλύτερο κέρδος και τέλος, γερές βάσεις για το μέλλον.

Εν κατακλείδι, θα επισημάνω ότι τα παραπάνω μπορεί να μην αποτελούν πανάκεια για την επιχείρηση, σίγουρα όμως θα βοηθήσουν κατά πολύ στην επίτευξη της ανταγωνιστικότητάς της.

Ο σωστός και ευχαριστημένος υπάλληλος μεταφράζεται σε περισσότερες πωλήσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, ισχυρότερη φήμη του καταστήματος, μεγαλύτερο κέρδος και γερές βάσεις για το μέλλον