Νέες, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις για την εταιρεία ΛΥΔΙΑ

Η εταιρεία ΛΥΔΙΑ μεταφέρθηκε σε νέες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. Η νέα διεύθυνση είναι:

Αποστόλου Παύλου 6, Ν. Φιλοθέη Τ.Κ. 15123
Τηλ.: 210 6726480-1, Fax: 210 6748929