Μικρά Μυστικά για μεγάλες επιτυχίες

Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει πολύτιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις πωλήσεις και τις επιτυχίες σας. Δεν περιέχει μαγικά κόλπα, αλλά απλά, ουσιώδη, μικρά “μυστικά” και δοκιμασμένες στην πράξη τεχνικές, πολλές από τις οποίες αξιοποιούνται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο των πωλήσεων. Απλά, αλλά πανίσχυρα μικρά “μυστικά” ώστε να μπορέ-σετε να πείσετε έναν απλώς ενδιαφερόμενο να γίνει τελικά πελάτης σας.
Αν είστε διευθυντής πωλήσεων, αν είστε έμπειρος πωλητής και τέλος αν είστε καινούργιος στο χώρο των πωλήσεων, το βιβλίο αυτό σας παρέχει πρακτικές συμβουλές, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε στο προσωπικό σας στυλ για να πραγματοποιήσετε ένα εντυπωσιακό άλμα στην απόδοσή σας.