Η μετεξέλιξη του Project Μanager την εποχή του Covid-19

ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ, Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.

γράφει η Κατερίνα Αρνέλλου – Ιωαννίδου, Team Leader, Generation Y
Ευχαριστούμε το www.epixeiro.gr για την ευγενική παραχώρηση του άρθρου

Καθώς η αγορά αναδιαμορφώνεται, έτσι ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών μετασχηματίζονται. Ειδικότερα, στον κλάδο του digital που οι εξελίξεις είναι ακόμα πιο έντονες και ραγδαίες, ο ρόλος και οι δεξιότητες ενός Project Manager χρειάζεται να μετεξελιχθούν.
Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά που χρήζουν βελτίωσης σ’ ένα τόσο δομημένο και οργανωτικό επάγγελμα;

Πρώτα απ’ όλα όμως,
τι είναι ο Project Manager;

Σύμφωνα με τον ορισμό του «Project Management Institute» o Project Manager είναι παράγοντας αλλαγής. Ως επαγγελματίας, προσδιορίζει τους στόχους ενός έργου και χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του ώστε να εμπνεύσει μια αίσθηση κοινού ενδιαφέροντος μέσα στην ομάδα του έργου.
Χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα να καλλιεργεί τις ικανότητες των ανθρώπων που απαιτούνται για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Συνεπώς, ένας Project Manager δεν αρκεί να διαθέτει μόνο τεχνικές δεξιότητες επί του γνωστικού αντικειμένου – hard skills, αλλά χρειάζεται να αναπτύξει και να αξιοποιήσει soft skills, όπως γραπτές και προφορικές δεξιότητες, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα κλπ. Λόγω των σημερινών συνθηκών, λοιπόν, τα soft skills ενός Project Manager χρειάζεται να μετασχηματιστούν και να εξελιχθούν προκειμένου να οδηγηθεί με επιτυχία στην ολοκλήρωση των έργου του.
Δύο από τα βασικότερα soft skills που χρειάζεται να εξελίξει ένας Project Manager είναι η κριτική σκέψη και η ευελιξία.
Καθώς οι ανάγκες των καιρών αλλάζουν, η κριτική σκέψη δηλαδή η νοηματική και συναισθηματική λειτουργία ενός Project Manager απαιτείται να εξασκηθεί περαιτέρω, καθώς δημιουργείται εντονότερα το φαινόμενo της αξιολόγησης πληροφοριών και της ανάγκης λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου εν μέσω Covid-19, θα απαιτηθεί να λάβει υπόψιν του πολλές πληροφορίες και παραμέτρους που πολύ πιθανό δεν θα είναι άμεσα σχετιζόμενες με το έργο του και υπό κανονικές συνθήκες δεν θα προέκυπταν.
Έτσι η κριτική του σκέψη χρειάζεται να ακονισθεί παραπάνω, ώστε να μπορέσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις στα ερεθίσματα που προκύπτουν. Παράλληλα, οι σωστές αποφάσεις εμπίπτουν στην ευελιξία που χρειάζεται να διαθέτει, καθώς είναι το «κλειδί» προκειμένου άμεσα να πράττει τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που θα παρουσιαστούν να φέρει το έργο του εις πέρας, μετατρέποντας το προκαθορισμένο πλάνο του έργου.
Γνωρίζοντας την οργανωτικότητα ενός Project Manager η ευελιξία είναι από τα πιο challenging soft skills. Με μια διαφορετική σκοπιά όμως, η ευελιξία είναι ο άσσος στο μανίκι ενός Project Manager καθώς γίνεται πιο αποδοτικός και χαρισματικός, δίνοντας το προβάδισμα να μπορεί να αναλάβει με επιτυχία διαφορετικών τύπων έργα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που βιώνουμε.

Ποιά είναι τα σημαντικά soft skills ενός Project Manager;

Εν συνεχεία, εξίσου δύο σημαντικά soft skills που χρειάζεται να βελτιστοποιήσει ένας Project Manager είναι η ενσυναίσθηση και το time management.
Αρχικά, η ενσυναίσθηση χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, για να είναι σε θέση ο Project Manager να αφουγκραστεί τη γενικότερη εικόνα της αγοράς και να ενστερνιστεί την αξία που προσφέρει το έργο του στο κοινωνικό σύνολο.
Κατά συνέπεια, θα μπορέσει να λάβει καλύτερες αποφάσεις και να προδιαγράψει τα επόμενα στάδια του έργου σύμφωνα με την εποχή. Ταυτόχρονα, το time management αποτελεί τον «τροχό» του Project Manager προκειμένου να μπορεί με ταχύτητα να λάβει αποφάσεις και να προκαθορίσει τον χρόνο των εργασιών του. Δηλαδή, η εξάσκηση και η βελτίωση του time management, γίνεται ακόμα πιο αναγκαία, καθώς λόγω των συνθηκών απαιτείται να αναπτυχθεί περαιτέρω εγρήγορση και ταχύτητα στα στάδια του έργου για να επέλθει συντομότερα η ολοκλήρωσή του.

Τι αλλαγές έχει επιφέρει ο Covid-19;

Κλείνοντας, και ενώ ο Covid-19 έχει επιφέρει αλλαγές σε όλους τους κλάδους και όλους τους τομείς της ζωής μας, διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά ενός Project Manager έχουν μετεξελιχθεί επίσης για να διασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Είναι στο χέρι μας, τον μετασχηματισμό που συντελείται να τον εκλάβουμε θετικά και να συμβάλουμε όλοι μας στο να δημιουργήσουμε νέες και καλύτερες συνθήκες. Μία από τις λύσεις για να επιτευχθεί αυτό, είναι γενικότερα να βελτιώσουμε περαιτέρω τα soft skills μας.Μετεξελίσσοντας τον χαρακτήρα μας, μετασχηματίζουμε τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά διαφόρων επαγγελματιών. Έτσι έχουμε το προβάδισμα σε οποιαδήποτε ανάγκη δημιουργηθεί να μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο!