Διακοπή συνεργασίας

Για τη διακοπή της συνεργασίας του από τη θέση του εμπορικού διευθυντή της εταιρείας Happy Dog AE από 23/04/2018 μας ενημέρωσε ο κ. Γιάννης Ανδρεάδης. Σύμφωνα με δήλωση του κ. Ανδρεάδη: “Η διακοπή της εν λόγω συνεργασίας συνδέεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες και το γενικότερο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας στα οποία υπήρξαν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις με τη διοίκηση της εταιρείας.”