Αποτελέσματα εκλογών Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ.

ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πηγή: Δελτίο Τύπου Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Τα μέλη του Συλλόγου Προώθησης Μικρών Ζώων Μακεδονίας – Θράκης, ενόψει της ευθύνης των αλλαγών αλλά και της ανάγκης επίλυσης σπουδαίων προβλημάτων, τροποποίησαν, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το καταστατικό του, ιδρύοντας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς.

Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου, λειτουργεί Πανελλήνια Συνδικαλιστική ολοκληρωμένη επαγγελματική οντότητα η οποία μετά τις εκλογές στις 12/6/2018, ανέδειξε το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Γουλιέλμος Βασίλειος του Φραγκίσκου (WELL DONE ΜΕΠΕ)
Αντιπρόεδρος: Χρυσόπουλος Βασίλειος του Αρτεμίου (PERFECT PET IKE)
Γεν. Γραμματέας: Ζουμπουλίδης Λυκούργος του Σταύρου (ANIMAGROOM)
Ταμίας: Μπίρης Νικόλαος του Βασιλείου (PETS & FRIENDS)
Μέλος: Αστερής Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου (WOOF MODA)
Μέλος: Ιμυρζιάδης Σεραφείμ του Ευαγγέλου (TROPIC ISLAND)
Μέλος: Σφήκας Κωνσταντίνος του Νικολάου (QUIKO MEGA PET)

Οι στόχοι του Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ. είναι σημαντικοί, απλοί και συγκεκριμένοι. Έχοντας σαν βάση της προσπάθειας την αναβάθμιση του επαγγελματικού ρόλου και την ανάπτυξη της συνειδητής ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, οι στόχοι αυτοί είναι:
Η εκπροσώπηση των μελών του στις σχέσεις τους με το κράτος, τους κρατικούς φορείς και τα φιλοζωικά σωματεία στη βάση της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Η συμβολή του με κάθε νόμιμο μέσο, στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του, με τη συμμετοχή του σε εμπορικές, φιλοζωικές εκθέσεις και συνέδρια.
Επίσης, η συνεργασία με επαγγεματικές ομάδες και άλλους φορείς.
Ιδιαίτερα, η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που συνδέονται και προωθούν ιδέες που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του, την προστασία των ζώων συντροφιάς και την προβολή της ιδέας της συνειδητής ιδιοκτησίας τους.
Επίσης, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να προκύψει από Ευρωπαϊκές, Εθνικές, Κυβερνητικές, Δημοτικές και άλλες αρχές.
Στη βάση της εθελοντικής πρωτοβουλίας και προσφοράς, να κινητοποιήσει τους επαγγελματίες και τους οργανωμένους κρατικούς και φιλοζωικούς φορείς προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και προβολής των ζώων συντροφιάς, με στόχο την προσέλκυση και το ενδιαφέρον όλων των πολιτών.
Να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Γουλιέλμος

Ο Γενικός Γραμματέας
Λυκούργος Ζουμπουλίδης