Μαζί θα φτάσουμε στην κορυφή

Έχω και άλλες φορές γράψει και δηλώσει την διαθεσιμότητα τόσο
της εταιρείας μας, Well done Μ.Ε.Π.Ε., όσο και του περιοδικού μας
(και κυρίως “σας”) ως αρωγού όλων των προσπαθειών που γίνονται στον κλάδο
με σκοπό την ανάκαμψή της, την εξωστρεφή δράση της, την επικοινωνία των
καλών πρακτικών της.

Το Pets Today, έρχεται για ακόμη μια
φορά να αποδείξει ότι είναι παρόν και
ότι υιοθετεί ένα διευρυμένο ρόλο από
τον στείρο ρόλο ενός κλαδικού εντύπου
που απλώς παρακολουθεί την αγορά
και αναπαράγει ειδήσεις. Το Pets Today,
προσπαθεί να είναι αρωγός σε όλες τις
προσπάθειες του χώρου, να συμμετέχει
ενεργά, να στηρίζει, να προωθεί την καινοτομία
και τη γνώση, να πραγματοποιεί συνέργιες,
συμπορευόμενο με όποια προσπάθεια εκτιμά
ότι γίνεται προς όφελος του κλάδου.
Με αυτό το σκεπτικό και την βαθειά πίστη
μας, ως ομάδα, ότι οφείλουμε να προάγουμε
τη γνώση στον κλάδο των ζώων συντροφιάς,
είμαστε εδώ πρωτοπόροι, ένα βήμα μπροστά,
κοντά σας σε ό,τι ζητήσετε.
Συνδράμουμε
οποιαδήποτε αξιόλογη προσπάθεια γίνεται
στην αγορά και προγραμματιζουμε τη νέα
χρονιά λαμβάνοντας υπόψιν μας όλες τις νέες
προκλησεις. Έτσι, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε
δίπλα στον επαγγελματία του σήμερα και
ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τoν 25ο χρόνο
δίπλα σας.