Συμπεριφορά και συνειδητότητα φροντίδας ζώων συντροφιάς

Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων έρευνας

Mία έρευνα που διενεργήθηκε με τη συνεργασία:


Λίγα λόγια για την Prorata S.A.

Η εταιρία Prorata S.A. έχοντας ως βασικό στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης του σήμερα για να συμβάλλει στη στρατηγική ανάλυση του αύριο, χρησιμοποιεί σύγχρονα αξιόπιστα εργαλεία και στελεχώνεται από ομάδα νέων αλλά έμπειρων επιστημόνων που προτείνουν στοχευμένες λύσεις για κάθε ενδιαφερόμενο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει συνεργαστεί με δεκάδες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα αλλά και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, οι οποίες της έχουν δώσει τη δυνατότητα να εξελίσσει διαρκώς τα εργαλεία που διαθέτει επιτρέποντας την εμβάθυνση σε ζητήματα μεθοδολογίας και συλλογής δεδομένων, κρίσιμων για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυξης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας.

Η εταιρία ερευνών κοινής γνώμης και εφαρμογών επικοινωνίας Prorata S.A. σε συνεργασία με τη Well Done διενήργησε μεγάλη πανελλαδική έρευνα τον Οκτώβριο του 2020 στην οποία συμμετείχαν 1260 άτομα άνω των 17 ετών με στόχο τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά και τη συνειδητότητα φροντίδας των κατοικίδιων.

γράφει η Αγγελική Μητροπούλου, Διευθύντρια Ερευνών Prorata S.A.

Διευκρινήσεις:

Στην ερώτηση: “Για ποιον/ποιους από τους παρακάτω λόγους έχετε επιλέξει να έχετε κατοικίδιο;”
Ο ερωτώμενος είχε τη δυνατότητα να δώσει όσες απαντήσεις ήθελε και όχι μόνο μία. Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό αντιστοιχεί όχι στο σύνολο των απαντήσεων αλλά στο σύνολο των ατόμων που απάντησαν, οπότε για αυτό το άθροισμα των ποσοστών δεν αθροίζει ορθά στο 100% (Αν όλοι οι ερωτώμενοι είχαν δώσει μόνο μία απάντηση τότε όντως θα έπρεπε το άθροισμα να είναι 100%).

Στην ερώτηση: “Τι κατοικίδιο/ζώο συντροφιάς έχετε;”
Ο ερωτώμενος δύναται να έχει παραπάνω από ένα κατοικίδιο π.χ. να έχει και σκύλο και γάτα και ερπετό. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε λοιπόν η επιλογή πολλαπλής απάντησης οπότε το άθροισμα των ποσοστών των δυνατών απαντήσεων υπερβαίνει το 100%.
Αντιθέτως στο σχ.2 στις δεξιές κατανομές χωρίστηκαν οι απαντήσεις σε ομάδες ατόμων που δεν αλληλοκαλύπτονται οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει το άθροισμα να είναι 100%.

Στην ερώτηση: “Γιατί επιλέξατε αυτού του είδους του κατοικίδιου;”
Ο ερωτώμενος είχε τη δυνατότητα να δώσει μέχρι 2 απαντήσεις, οπότε και σε αυτή την περίπτωση λόγω της πολλαπλής επιλογής απαντήσεων το άθροισμα υπερβαίνει το 100% (σχ.3)

Ευρήματα έρευνας για τους συμμετέχοντες που απάντησαν ότι έχουν τουλάχιστον ένα ζωάκι συντροφιάς

Οι δύο κυριότεροι λόγοι που οι ερωτηθέντες που έχουν κάποιο ζωάκι έκαναν την επιλογή αυτή, είναι (i) η επιθυμία να έχει κάποιος / κάποια συντροφιά και (ii) το γεγονός ότι θεωρούν πως «είναι καλό για την ψυχολογία τους». Ακολουθεί η επιλογή που υποδηλώνει ότι κάποια από τα ζωάκια που καταλήγουν ως κατοικίδια ήταν πριν αδέσποτα, καθώς σημαντική μερίδα όσων απάντησαν ότι έχουν κατοικίδιο δήλωσε ότι «το λυπήθηκε και το μάζεψε από το δρόμο» [σχ.1].

Σχήμα 1

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 40% έχει ένα κατοικίδιο, το 42% από δύο έως και 4, ενώ το 18% πάνω από 4 [σχ.2]. Μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν ένα ή περισσότερα κατοικίδια, τα ερπετά και τα τρωκτικά δεν είναι δημοφιλείς κατηγορίες, με τους σκύλους και τις γάτες να αποτελούν τις κυρίαρχες επιλογές (σσ. το 70% απάντησε ότι έχει σκύλο και το 53% ότι έχει γάτα, ενώ το 26,5% απάντησε ότι έχει και σκύλο και γάτα).

Σχήμα 2

Στην ερώτηση γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα είδη ή το συγκεκριμένο είδος κατοικίδιου, η πλειοψηφία απάντησε γιατί αυτό το είδος ή αυτά τα είδη τους αρέσει / ουν, το 33% απάντησε γιατί είχε αντίστοιχο στο παρελθόν, το 14,5% γιατί είναι εύκολο στη φροντίδα ενώ μόλις το 1,5% απάντησε γιατί έχει χαμηλό κόστος φροντίδας [σχ. 3].

Σχήμα 3

Μεταξύ των ερωτηθέντων που έχουν κατοικίδιο, το 38,5% απάντησε ότι το κατοικίδιο ή τα κατοικίδια δεν μένουν ποτέ μόνο / α κατά την περίπτωση που τύχει να λείψουν από το σπίτι για αρκετό χρόνο, ενώ το 7,5% ότι απευθύνεται σε κάποιο εξειδικευμένο ξενοδοχείο κατοικίδιων ή αναθέτει σε κάποιο άτομο με αμοιβή τη φροντίδα και τη φύλαξη. Το 15,5% των ερωτηθέντων δήλωσε πως σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, την φροντίδα του κατοικίδιου αναλαμβάνει φιλικό πρόσωπο, το οποίο φιλοξενεί το κατοικίδιο ή τα κατοικίδια σπίτι του / της, ενώ το 33% ότι αναλαμβάνει τη φροντίδα φιλικό πρόσωπο που επισκέπτεται το σπίτι που βρίσκονται το/τα κατοικίδιο/α για έλεγχο [σχ. 4].

Σχήμα 4

Μεταξύ όσων απάντησαν ότι έχουν σκύλο ή γάτα, οι περισσότεροι απάντησαν πως τα ζώα ζουν μέσα στο σπίτι, λιγότεροι απάντησαν πως τα ζώα ζουν εκτός σπιτιού και κάποιοι λίγοι ότι τα ζωάκια τους είναι ελεύθερα να πηγαίνουν όπου θέλουν [σχ. 5].

Σχήμα 5

Αναφορικά με τους σκύλους ή τις γάτες που έχουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, το 37,5% απάντησε ότι το ζωάκι ή τα ζωάκια του δεν έχει κάποιο ειδικό σπιτάκι, το 34,5% των ερωτηθέντων πως έχει αγοράσει κάποιο σπίτι από το εμπόριο και το 8,5% ότι διαθέτει κάποιο αυτοσχέδιο σπίτι (όπως για παράδειγμα από παλέτες, κομμένο βαρέλι κ.λπ.). Τέλος, το 17% απάντησε ότι έχει και από τα δύο είδη σπιτιών για το ζωάκι ή τα ζωάκια του, τόσο αγορασμένα από το εμπόριο, όσο και αυτοσχέδιες κατασκευές [σχ. 6].

Σχήμα 6

Το 52% όσων απάντησαν ότι έχουν σκύλο, δήλωσε ότι βγάζει το κατοικίδιό του βόλτα 6-7 φορές τη βδομάδα και το 17% απάντησε ότι το κατοικίδιο που έχει μπορεί να βγαίνει μόνο του εκτός σπιτιού και δεν χρειάζεται να το πηγαίνει βόλτα [σχ. 7].

Σχήμα 7

Μεταξύ όσων απάντησαν ότι βγάζουν τον σκύλο τους βόλτα, το 70% απάντησε πως το πράττει, χρησιμοποιώντας λουρί, το 22% ότι το δένει ή δεν το δένει με λουρί, αναλόγως την περιοχή και το 7% ότι δεν πηγαίνει βόλτα το ζωάκι του με αυτό τον τρόπο [σχ. 8].

Σχήμα 8

Τέλος, το 83% όσων έχουν σκύλο, δήλωσε πως όταν τον βγάζει βόλτα μαζεύει και τα περιττώματα του [σχ. 9].

Σχήμα 9

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τη σημασία που έχει αφενός να προσφέρουν στα κατοικίδιά τους κατάλληλα προϊόντα σίτισης και αφετέρου ειδικά παιχνίδια. Το 95,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι από αρκετά έως πολύ σημαντική η προσφορά κατάλληλων προϊόντων σίτισης ενώ αντίστοιχα το 58,5% ότι είναι από αρκετά έως πολύ σημαντική η προσφορά ειδικών παιχνιδιών [σχ. 10 και 11].

Σχήμα 10
Σχήμα 11

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η σημασία που αποδίδεται από τους ερωτώμενους στο ζήτημα των προϊόντων σίτισης είναι εξίσου σημαντική ανεξάρτητα από το είδος κατοικίδιου που έχουν αλλά και του εισοδήματος [σχ 12].

Σχήμα 12

Επιπλέον, μεταξύ όσων έχουν και σκύλο και γάτα, η μεγαλύτερη μερίδα αυτών ασχολείται 2 έως 4 ώρες με το ζωάκι ή τα ζωάκια τους, μη συμπεριλαμβάνοντας στη σχετική εκτίμηση τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτά για τη σίτισή τους [σχ.13].

Σχήμα 13

Οι ερωτηθέντες που έχουν κάποιο κατοικίδιο απάντησαν ότι κυρίως τα προϊόντα που αγοράζουν τα προμηθεύονται από pet shop. Πιο ειδικά, μεταξύ όσων έχουν κάποιο / α κατοικίδιο / α που δεν είναι ούτε γάτα ούτε σκύλος, η μεγάλη πλειοψηφία δήλωσε ότι προμηθεύεται τα προϊόντα από petshop, ενώ περίπου 3 στους 10 εξ’ όσων έχουν γάτα αλλά όχι σκύλο, απάντησαν ότι προμηθεύονται τα προϊόντα που χρειάζονται από το supermarket [σχ.14]. Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι έχουν εισόδημα μικρότερο από 6000 ευρώ τείνουν να επιλέγουν τα προϊόντα που το κατοικίδιο χρειάζεται από τον/την κτηνίατρο σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι όσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα [σχ.14].

Σχήμα 14

Διευκρινήσεις:

Στην ερώτηση εάν υπάρχουν περισσότερα δημογραφικά για αυτούς που επισκέπτονται σούπερ μάρκετ και αυτούς που επισκέπτονται τα Petshops για αγορά τροφής η έρευνα δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθούν διαφοροποιήσεις μεταξύ των διάφορων δημογραφικών κατηγοριών ως προς τα κανάλια που προτιμούν. Π.χ. αν οι άντρες τείνουν να αγοράζουν συχνότερα από το κανάλι 1 έναντι των γυναικών κ.λπ. ή αντίστροφα να ανιχνευθούν διαφοροποιήσεις του δημογραφικού προφίλ μεταξύ των ατόμων που επιλέγουν συγκεκριμένα κανάλια π.χ. αν το Κανάλι 1 το επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι άντρες από ότι οι γυναίκες.
Από την ανάλυση που έγινε έχουμε τα εξής συμπεράσματα:
Το κανάλι το οποίο επιλέγουν οι ερωτώμενοι είναι ανεξάρτητο από το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Αντιθέτως το επάγγελμα-απασχόληση και το εισόδημα επηρεάζει την επιλογή του καναλιού.
Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι είναι πιο πιθανό να αγοράσουν από pet shops έναντι των άλλων κατηγοριών, όσοι ασχολούνται με τα οικιακά είναι πιο πιθανό να επιλέξουν το κανάλι των Super Market και οι μισθωτοί και οι φοιτητές φαίνεται να τείνουν αν αγοράζουν από online καταστήματα σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους. Αναφορικά με το εισόδημα, αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδήματα φαίνεται να επιλέγουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κανάλι των κτηνιάτρων, επίσης όσο ανεβαίνουν οι εισοδηματικές κατηγορίες τόσο πιο πιθανό είναι να επιλέγετε ως κανάλι τα pet shops.

Το 74,50% των ερωτηθέντων που έχει ζωάκι συντροφιάς απάντησε ότι επισκέπτεται τον κτηνίατρο για προληπτικές εξετάσεις. Αναλυτικότερα το 44,5% απάντησε ότι τον επισκέπτεται κάθε χρόνο και το 30% κάθε 6 μήνες για προληπτικό έλεγχο. Ωστόσο, εκείνοι που έχουν κάποιο κατοικίδιο που δεν είναι ούτε γάτα ούτε σκύλος, τείνουν να φροντίζουν το / τα ζώα μόνοι τους και όχι με τη βοήθεια κάποιου κτηνιάτρου, όπως αντίθετα τείνουν να κάνουν όσοι έχουν γάτα, σκύλο ή και τα δύο [σχ. 15].

Σχήμα 15

Σχεδόν 5 στους 10 που έχουν σκύλο και γάτα απάντησαν ότι όλα τα ζωάκια συντροφιάς που έχουν είναι στειρωμένα [σχ. 16].

Σχήμα 16

Αναφορικά με ζητήματα εμβολιασμού, το 84,5% απάντησε ότι όλα τα ζωάκια που έχει είναι εμβολιασμένα [σχ. 17].

Σχήμα 17

Ανάμεσα σε όσους δήλωσαν ότι έχουν σκύλο, περισσότεροι από 5 στους 10 απάντησαν ότι έχει τοποθετηθεί από τον κτηνίατρο ηλεκτρονική σήμανση (chip) στο ζωάκι τους ενώ ανάμεσα σε όσους απάντησαν ότι δεν το έχουν κάνει, το 44% δήλωσε ότι δεν έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια γιατί δεν έχει την οικονομική ευχέρεια [σχ. 18 και 19].

Σχήμα 18
Σχήμα 19

Επίσης, αναφορικά με όσους απάντησαν στην έρευνα ότι έχουν σκύλο, περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν σκευάσματα απωθητικά για έντομα, ψύλλους, τσιμπούρια και άλλα παράσιτα, ενώ ανάμεσα σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ετών που ζουν μαζί τους, η πλειοψηφία απάντησε ότι χρησιμοποιεί τέτοια σκευάσματα. [σχ. 20].

Σχήμα 20

Ευρήματα έρευνας για τους συμμετέχοντες που απάντησαν ότι δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο

Σχεδόν 4 στους 10 από εκείνους που δήλωσαν την έρευνα ότι δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο ζώο, απάντησαν ότι αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν ότι είναι μεγάλη δέσμευση και 3 στους 10 ότι δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο [σχ. 21].

Σχήμα 21

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτής της μερίδας ερωτώμενων απάντησε ότι δεν σκοπεύει να αποκτήσει κατοικίδιο εντός του εξαμήνου [σχ. 22], αν και το 5% απάντησε ότι προτίθεται να αποκτήσει.

Σχήμα 22

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που έχει αυτή την πρόθεση, ενδεχομένως η πλειοψηφία να προσανατολίζεται στην απόκτηση σκύλου [σχ. 23].

Σχήμα 23

Η έρευνα που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 με τη συνεργασία:


ΧΟΡΗΓΟΙ