Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση & Εκλογές για τον Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ.

29 Ιουλίου
Θεσσαλονίκη:
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»
(Αίθουσα Νο 6)
ώρα: 16:30 – 20:30

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (Αίθουσα Νο 6) την 27η Ιουλίου 2020 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα από 16:30 έως 20:30, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • Απολογισμός και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.
  • Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
  • Διάφορα θέματα

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλα τα τακτικά ή αντεπιστέλλοντα μέλη του Σωματείου. Τα μέλη δύνανται να ψηφίσουν και διά επιστολής (είτε έγγραφης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Ομοσπονδία δηλώνουν την επιθυμία τους με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σωματείου: [email protected]. Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα τακτικά μέλη. Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί συγχρόνως να είναι υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η υπό του Καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία (50% των τακτικών μελών), η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου και με την ίδια ημερήσια διάταξη την 29η Ιουλίου 2020 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα από 16:30 έως 20:30 (οπότε και θεωρείται ότι έχει απαρτία με όσα μέλη αυτής και αν παρευρίσκονται).

Θεσσαλονίκη, 06.07.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Βασίλειος Γουλιέλμος
Πρόεδρος