Παρατηρητήριο Συμπεριφοράς Κηδεμόνων Ζώων Συντροφιάς

Αγαπητοί συνεργάτες,

Tο περιοδικό PETS TODAY σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata SA, δημιουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Παρατηρητήριο Συμπεριφοράς Κηδεμόνων Ζώων Συντροφιάς.

Ο στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η εκτίμηση και η συστηματική παρακολούθηση της αγοραστικής αλλά και κοινωνικής συμπεριφοράς των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς, σε διαρκή και σταθερή χρονική βάση. Το Παρατηρητήριο θα καταγράφει τις αγοραστικές συνήθειες, τη σχέση των κηδεμόνων με τα μικρά ζώα, αλλά και τις κοινωνικές τους συνήθειες, με στόχο την καλύτερη μελέτη των τάσεων, την ευημερία των ζώων συντροφιάς και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη του κλάδου.

Η καταγραφή και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων, θα γίνεται σε διαρκή και σταθερή χρονική βάση και με κατάλληλες επιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε να παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το παρατηρητήριο θα αποτελέσει τη βάση διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου.

Θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο το οποίο, θα συγκεντρώνει μέσω έρευνας και θα επεξεργάζεται ενημερωμένα δεδομένα, ώστε να παρέχει υπηρεσίες συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης.