Ομάδα εργασίας Ιατρικής Γάτας

πηγή: Δελτίο τυπου Ε.Κ.Ε. (www.hvms.gr)

Μέσα στις δυσκολίες της περιόδου αυτής, οι επιστημονικές εξελίξεις συνεχίζουν να τρέχουν και η ενημέρωση των κτηνιάτρων πρέπει να συνεχίζεται. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας Ιατρικής της Γάτας από τον κλάδο μικρών ζώων της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Η ΕΚΕ μέσω της ομάδας αυτής θα είναι National Partner της ISFM (International Society of Feline Medicine) οπότε τα μέλη της θα απολαμβάνουν κάποιων ειδικών προνομίων στις παροχές της διεθνούς αυτής εταιρείας. Η Ομάδα αυτή ξεκινάει από έναν πυρήνα κτηνιάτρων (ακαδημαϊκών και ιδιωτών) που έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση με τη γάτα με κύριο στόχο τη διεύρυνση της Ομάδας αυτής με τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων κτηνιάτρων και της προώθησης με τον τρόπο αυτό της Ιατρικής της γάτας στην Ελλάδα. Η Ομάδα Εργασίας Ιατρικής της Γάτας σε συνδυασμό με την ISFM στοχεύει στην ενημέρωση των κτηνιάτρων και των βοηθών κτηνιάτρων σε θέματα σχετικά με την ιατρική, την υγεία και την ευζωία της γάτας μέσα από την πραγματοποίηση συνεδρίων και ημερίδων, καθώς επίσης και με την παροχή έντυπου ή σε ηλεκτρονική μορφή υλικού για την ενημέρωση τόσο των κτηνιάτρων όσο και των ιδιοκτητών γάτας.
Η ανάγκη για τη δημιουργία μιας τέτοιας Ομάδας και στην Ελλάδα είναι αυταπόδεικτη. Η γάτα αποτελεί πλέον το πιο συχνό ζώο συντροφιάς σε πολλές χώρες του κόσμου και ο αριθμός των γατών αυξάνεται σημαντικά και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Παρόλα αυτά, όπως και σε άλλες χώρες, ακόμα και χώρες στις οποίες η Κτηνιατρική επιστήμη ανθίζει, έτσι και στην Ελλάδα, η ιατρική της γάτας αποτελεί σχετικά παραμελημένο κλάδο. Η Ιατρική της γάτας δε μπορεί πλέον να αποτελεί μια απλή εφαρμογή γνώσεων από την ιατρική του σκύλου αφού είναι πια αποδεδειγμένο ότι η Ιατρική της γάτας διαφέρει σημαντικά και σε πολλούς τομείς από αυτή του σκύλου.
Μέλη της Ομάδας Εργασίας Ιατρικής της Γάτας μπορούν να γίνουν κτηνίατροι και φοιτητές Κτηνιατρικής που είναι μέλη της ΕΚΕ.