Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Zώων Συντροφιάς (ΕΛΕΚΖΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

πηγή: hcavs.gr

Συμπληρώνονται σε λίγο τρία χρόνια θητείας του 4ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΚΖΣ. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του επόμενου ΔΣ της Εταιρείας μας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να την υποβάλλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μας, μέχρι και το έτος 2021.

Στο Έντυπο Δήλωσης Υποψηφιότητας μπορείτε να σημειώσετε αν επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) της ΕΛΕΚΖΣ. Η δήλωση υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλεί υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με το καταστατικό μας (Άρθρο 19), παράλληλα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ της Εταιρείας μας, θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) της ομάδας μελέτης Ορθοπαιδικής και Νευροχειρουργικής (ΟΜΟΝ). Έτσι, στη δήλωση υποψηφιότητας που θα αποστείλετε, μπορείτε να δηλώσετε αν επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι και για τη ΔΕ της ΟΜΟΝ (εφόσον είστε μέλος της).

Το ΔΣ της ΕΛΕΚΖΣ καλεί όσα μέλη της Εταιρείας μας το επιθυμούν, να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να διεκδικήσουν την εκλογή τους στο επόμενο ΔΣ συμβάλλοντας έτσι στην εκπλήρωση των στόχων της που είναι η διαρκής μεταπτυχιακή εκπαίδευση των κτηνιάτρων που ασχολούνται με την Ιατρική των Ζώων Συντροφιάς.

Το ΔΣ της ΕΛΕΚΖΣ