Αίτημα μείωσης ΦΠΑ στις τροφές σκύλου και γάτας

δελτίο τύπου του Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ

Mε επιστολή του προς τους κ.κ. υπουργό και υφυπουργό Οικονοµικών ο Παν.Συλ.Ε.Ζ.Σ. ζήτησε για ακόµη µια φορά τη µείωση του ΦΠΑ στις τροφές σκύλου και γάτας. Παραθέτουµε το κείµενο της επιστολής.

Η µείωση του ΦΠΑ στις τροφές του σκύλου και της γάτας, από τον κανονικό στον υπερµειωµένο ή έστω στον µειωµένο συντελεστή είναι επιβεβληµένη.
Οι αυξήσεις των τιµών είναι ήδη έντονη και ο πόλεµος στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει την ήδη επιβαρυµµένη κατάσταση. Οι πληροφορίες που λαµβάνουµε από τους παρασκευαστές και τους προµηθευτές τροφών σκύλου και γάτας δείχνουν ότι θα υπάρξουν συνεχείς ανατιµήσεις µέσα στο προσεχές τρίµηνο. Οι ενδείξεις είναι ότι οι αυξήσεις θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν το 30% στις ξηρές τροφές (κροκέτα) και το 45% στις υγρές τροφές (κονσέρβα).
• Υπάρχει ήδη µεγάλη δυσκολία των καταναλωτών – κηδεµόνων σκύλου και γάτας να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες των κατοικίδιων ζώων τους που αποτελούν µέλη της οικογενείας τους.
• Έχουµε βάσιµους λόγους να φοβόµαστε κύµα εγκαταλείψεων ζώων από τους λιγότερο ευσυνείδητους ιδιοκτήτες – κηδεµόνες σκύλου και γάτας.
• Οι φιλόζωοι, οι φιλοζωικές οργανώσεις, οµάδες και σωµατεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες σίτισης των ζώων που φροντίζουν.
• Οι Δήµοι αντίστοιχα αντιµετωπίζουν δυσκολίες να προµηθευτούν τροφές για τη σίτιση των ζώων λόγω του αυξηµένου τους κόστους.
Πώς µπορεί µια κυβέρνηση µε τόσο έντονο φιλοζωικό χαρακτήρα να αντιµετωπίζει την κηδεµονία σκύλου ή γάτας ως πολυτελή διαβίωση, επιβαρύνοντας µε 18 µονάδες επιπλέον το ΦΠΑ στις τροφές τους έναντι των υπολοίπων κατοικίδιων;
Η µείωση του ΦΠΑ που ζητάµε θα είναι προς όφελος τόσο του καταναλωτή όσο και των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους. Είναι απαραίτητη τόσο ουσιαστικά όσο και επιβεβληµένη ηθικά καθώς αφορά είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον τα ζώα συντροφιάς θεωρούνται µέλη της οικογένειας.
Είµαστε στη διάθεση του Υπουργείου να συζητήσουµε το φλέγον αυτό θέµα.