Οι Έλληνες και τα κατοικίδιά τους

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ* ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ” ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.

πηγή www.dianeosis.org

Με την έρευνα αυτή, επιχειρείται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα μια αξιόπιστη καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με το θέμα, με σκοπό να ξεκινήσει μια σε βάθος διερεύνηση για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις δεσμεύσεις της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τα ζώα.

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
(ΕΚΕ) είναι το αρχαιότερο
επιστημονικό σωματείο των
Ελλήνων κτηνιάτρων, με έτος ίδρυσης
το 1924. Πρόσφατα συμμετείχε στη
διαμόρφωση του ερωτηματολογίου
της μεγάλης έρευνας της διαΝΕΟσις
Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες το 2022,
προτείνοντας ερωτήσεις που αφορούν
στη σχέση των Ελλήνων με τα ζώα.
Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν
στην έρευνα αφορούν σε θέματα όπως
το πόσοι Έλληνες έχουν κατοικίδια και
πόσα, τι είδους κατοικίδια έχουν, πώς
τα απέκτησαν και αν τα πηγαίνουν στον
κτηνίατρο.

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, φάνηκαν τα παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία:
Το 43% των Ελλήνων δηλώνουν το 2022 πως έχουν κάποιο κατοικίδιο ζώο.
Οι νεότεροι σε ηλικία Έλληνες είναι πιθανότερο να συγκατοικούν με ένα ή περισσότερα κατοικίδια ζώα, και μάλιστα όσο νεότερος είναι κανείς, τόσο αυξάνει η πιθανότητα αυτή. Η ομάδα
των συνταξιούχων είναι κηδεμόνες ζώων σε μικρότερο ποσοστό από κάθε άλλη ομάδα.
Το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν φαίνεται να αποτελεί
κριτήριο για την υιοθέτηση κατοικίδιου, καθώς ακόμα και όσοι δήλωσαν πολύ χαμηλό εισόδημα ή ακόμα και ότι δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά, δηλώνουν πως έχουν ένα,
δύο ή ακόμα και τρία κατοικίδια ζώα σε ελαφρώς μεγαλύτερα ποσοστά από
τους υπόλοιπους. Στην επαγγελματική ομάδα των αγροτών ανήκουν συχνότερα όσοι
δηλώνουν κηδεμόνες άνω των τεσσάρων ζώων, και μάλιστα σκύλων. Η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών με πάνω από τέσσερα κατοικίδια ζώα.


Ο σκύλος είναι το δημοφιλέστερο κατοικίδιο ζώο για τους Έλληνες γενικά, εκτός από την επαγγελματική ομάδα των ελεύθερων επαγγελματιών/ τεχνητών, στους οποίους επικρατεί -για μικρό όμως ποσοστό- η γάτα. Ακολουθούν τα πτηνά και τα ψάρια. Υπάρχει όμως και ένα 4% που δηλώνει κηδεμόνας κάποιου άλλου είδους κατοικίδιου ζώου.


Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δηλώνει ότι πηγαίνει τα κατοικίδια ζώα του στον κτηνίατρο. Το μικρό ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν πηγαίνουν στον κτηνίατρο κατανέμεται εξίσου τόσο στα χαμηλά και στα μέτρια, όσο και στα υψηλότερα εισοδήματα και μορφωτικά επίπεδα. Επομένως, δείχνει πιο πολύ να εκφράζει κάποια φιλοσοφία ή στάση ζωής, παρά οικονομική αδυναμία ή ελλιπή ενημέρωση.Η πλειοψηφία των Ελλήνων που έχουν κατοικίδιο ζώο δηλώνει πως το υιοθέτησε απευθείας από τον δρόμο. Αν σε αυτούς προστεθεί και το ποσοστό όσων υιοθέτησαν το ζώο τους από κάποιο καταφύγιο, τότε διαπιστώνουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες επέλεξαν να δώσουν στέγη σε ένα ή περισσότερα αδέσποτα ζώα.
Η πιθανότητα οι Έλληνες να απέκτησαν το κατοικίδιό τους αγοράζοντάς το από κατάστημα ή εκτροφέα αυξάνει όσο αυξάνει η δηλούμενη οικονομική άνεση της οικογένειάς τους. Επιπλέον, η υιοθεσία ζώου από άλλη οικογένεια, της οποίας γέννησε το κατοικίδιο, είναι πιθανότερη σε περιοχές με χαμηλή αστικοποίηση, όμως γενικά δεν φαίνεται να αποτελεί πλέον δημοφιλή μέθοδο υιοθεσίας κατοικιδίου. Το 1/4 περίπου των Ελλήνων κηδεμόνων κατοικίδιων ζώων δηλώνουν πως
κάποιος άλλος τους χάρισε το κατοικίδιό τους. Mε τον τρόπο αυτό δηλώνουν πως το απέκτησαν το 1/3 των συνταξιούχων και oι άνω των 55 ετών.
Οι ιδεολογικοπολιτικές απόψεις των ερωτώμενων δεν τους διαφοροποιούν ως προς τη στάση τους απέναντι στα κατοικίδια. 


Τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα και η διαχρονική παρακολούθησή τους αποτελούν χρήσιμο εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση των τάσεων, για την επιδραστικότητα των ζώων συντροφιάς αλλά και του ρόλου του κτηνίατρου στην κοινωνία. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σχεδιάζουμε να ερευνήσουμε περισσότερα πεδία στο μέλλον, και κυρίως αυτά που αφορούν στη σχέση ανθρώπων-ζώων. Με αφορμή την πανδημία της Covid-19 και τη νέα πραγματικότητα που όλοι βιώσαμε, σε μια εποχή ανακατατάξεων και ευαισθητοποίησης του κόσμου σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας, είναι σημαντικό να έχουμε ασφαλή δεδομένα για τη χώρα μας σε σχέση με τα ζώα. Μέσα από το πρίσμα της Ενιαίας Υγείας (One Health), του παγκόσμιου κινήματος που θεωρεί ότι η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και αλληλεξαρτώμενη, η έρευνα θα μπορεί να διασυνδέσει τους τρεις αυτούς τομείς και τη στάση των Ελλήνων απέναντι σε αυτούς.