Η μεγαλύτερη και πληρέστερη επαγγελματική έκθεση για τον κλάδο των ζώων συντροφιάς

γράφει ο Βασίλης Γουλιέλμος, Διοργανωτής

Πολύ περισσότερο από µια έκθεση, η Pets Today 2024 είναι και… το πάθος ενός επαγγέλµατος… η φιλική ατµόσφαιρα… η δυναµική της ανταλλαγής… µια πηγή ανακαλύψεων, εµπνεύσεων… ένας επιχειρηµατικός χώρος όλο και πιο πλούσιος, όλο και πιο φιλικός, που ενθαρρύνει τις επαφές, που ωθεί τους επαγγελµατίες να µοιραστούν το όραµά τους για το επάγγελµά τους και που δηµιουργεί και ενισχύει την αµοιβαία ανταλλαγή µέσα στον κλάδο των προϊόντων και υπηρεσιών για τα ζώα συντροφιάς.

Η PETS TODAY 2024 είναι απόλυτα στοχευμένη
Με απόλυτα «στοχευµένο» προφίλ και προσεκτικά επιλεγµένο «κοινό-στόχο», η PETS TODAY 2024, είναι η πιο οικονοµικά αποδοτική πλατφόρµα πωλήσεων και µάρκετινγκ. Η PETS TODAY EXPO δεσµεύεται στην παροχή επιχειρησιακών επαφών που προσφέρουν προστιθεµένη αξία σε κάθε
εκθέτη. Μέσω του κλαδικού περιοδικού, του διαδικτυακού χώρου και των Ευρωπαϊκών συνεργασιών της, αντιστοιχεί τις ανάγκες των αγοραστών – επισκεπτών και των προµηθευτών
– εκθετών καλύτερα από ποτέ.
  Ένα τρισδιάστατο μέσο επικοινωνίας
Οι διαφήµισεις, ένα γράµµα ή µια ιστοσελίδα, µπορεί να ισχυρίζονται ότι ένα προϊόν είναι το καλύτερο της αγοράς. Σε µία έκθεση
όµως, οι προµηθευτές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήµατα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, και οι επισκέπτες να δουν, να αγγίξουν, να γευτούν, να µυρίσουν, να ακούσουν και να κρίνουν οι ίδιοι.
Υψηλή Ταχύτητα Διείσδυσης στην Αγορά
Η PETS TODAY 2024, προσφέρει µέσω της υψηλής συµµετοχής των εταιρειών του κλάδου, µαζική έκθεση, βοηθώντας τους επισκέπτες να επικοινωνήσουν µε το µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Επίσης, αποτελούν τον γρηγορότερο και πιο οικονοµικώς – αποτελεσµατικό τρόπο διερεύνησης και εισαγωγής σε νέες αγορές


Γιατί οι έμποροι – επαγγελματίες επισκέπτονται την PETS TODAY;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πάρετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τους προµηθευτές, όµως µόνο στην PETS TODAY 2024 µπορείτε να ελέγξετε οι ίδιοι, όλους τους ισχυρισµούς του προµηθευτή – εξετάζοντας από κοντά τα προϊόντα, ρωτώντας τους ίδιους τους παραγωγούς και συγκρίνοντάς τα µε τον ανταγωνισµό. Ειδικότερα, προγραµµατίστε την επίσκεψη σας στην PETS TODAY 2024, για να:
Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου
Η PETS TODAY 2024 θα αποτελέσει για σας πλούσια πηγή νέων ιδεών και εφαρµογών και ως τέτοιες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι διοργανωτές εργάζονται στενά µε τους εκθέτες ώστε να διασφαλίσουν ένα γεγονός που να στέκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων.
Δείτε τι καινούργιο υπάρχει
Οι εκθέσεις είναι µια αναγνωρισµένη πλατφόρµα λανσαρίσµατος νέων προϊόντων και ένα ιδιαίτερα χρονο-αποτελεσµατικό µέσο ώστε να ενηµερωθείτε µε τις τελευταίες καινοτοµίες.
Αξιολογήσετε προϊόντα και προμηθευτές
Μπορείτε να µαζέψετε µια ευρεία γκάµα πληροφοριών για ανταγωνιστικά προϊόντα και προµηθευτές µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε έρευνες οι εκθέσεις αποτελούν µια «ιδιαιτέρως χρήσιµη» πηγή για πληροφορίες προµηθειών, σε σύγκριση µε οποιοδήποτε άλλο µέσο.
Δικτυωθείτε και να αναπτύξετε επιχειρησιακές σχέσεις
H PETS TODAY 2024 αποτελεί τη δύναµη της βιοµηχανίας καθώς έλκει έναν ευρύ αριθµό αντιπροσώπων, παραγωγών, εµπόρων, διανοµέων και άλλων φορέων. Προσφέρει ένα πλήρες πρόγραµµα σχετικών δραστηριοτήτων άρα επιπλέον ευκαιρίες για νέες επαγγελµατικές επαφές και γνωριµίες.
Άλλοι κοινοί λόγοι για να επισκεφθείτε την PETS TODAY 2024 είναι για να:
• Επιβεβαιώσετε επιχειρησιακές σας σχέσεις.
• Λύσετε συγκεκριµένα προβλήµατα.
• Βρείτε αντιπροσώπους.
• Συζητήσετε συγκεκριµένους όρους συνεργασίας µε το ανώτερο managment.
• Λάβετε περισσότερες ειδικές γνώσεις.
• Συζητήσετε τις επιχειρησιακές σας ανάγκες σε ένα ουδέτερο περιβάλλον