Περί στειρώσεων…

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2023

H ΕΛΕΚΖΣ, συνεχίζει τις επιστημονικές φθινοπωρινές της εκδηλώσεις. Το ραντεβού για το 2023 είναι στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΕΒΕΑ), το Σάββατο 4 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια επιστημονική ημερίδα «Περί στειρώσεων…», θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο την παγκόσμια κτηνιατρική κοινότητα, την οργανωμένη Πολιτεία και φυσικά τους κηδεμόνες/ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.
Το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Μαντζιάρας, πρώην Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς (EVSSAR, European Veterinary Society for Small Animal Reproduction) και Ταμίας της ΕΛΕΚΖΣ και έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει τα βασικότερα θέματα που αφορούν τις στειρώσεις των ζώων συντροφιάς. Οι κτηνίατροι που έχουν επιλεγεί να το παρουσιάσουν (Έλληνες και ξένοι), είναι όλοι τους διακεκριμένοι στον τομέα τους και θα καλύψουν όλα τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις
στειρώσεις.
Ειδική αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στους ξένους ομιλητές που έχουν επιλεγεί. Είναι όλοι τους, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Αναπαραγωγής, που έχει συστήσει πρόσφατα η Παγκόσμια Κτηνιατρική Εταιρεία των Ζώων Συντροφιάς (WSAVA RCC – Reproduction Control Committee), και έχουν επιφορτιστεί με την σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) διαχείρισης των θεμάτων αναπαραγωγής που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
• Stefano Romagnoli, DVM, Dipl. ECAR, EBVS® European Veterinary Specialist in Animal Reproduction, University of Padova, Italy
• Dr. Sabine Schäfer-Somi, Α. Professor DVM, Dipl. ECAR, EBVS® European Veterinary Specialist in Animal Reproduction, University of Vienna, Austria, Platform for Artificial Insemination and Embryo Transfer
• Χαράλαμπος Βερβερίδης, DVM, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Φυσιοπαθολογίας της Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ
• Ευγενία Φλουράκη, DVM, PhD, ECVAA (Candidate) Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής και Αναισθησιολογίας των Ζώων, Χειρουργική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
• Γιώργος I. Μαντζιάρας, DVM, PhD, ECAR(Candidate), Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ιατρείο Υπερήχων & Αναπαραγωγής Μικρών Ζώων EchoVet, Αθήνα