Αλλάζουν στρατηγική οι εργοδότες

ΑΚΑΡΠΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ

Η ανεύρεση ταλέντων με στόχο να στελεχωθούν οι επιχειρήσεις συνεχίζει να αποτελεί μια
δισεπίλυτη εξίσωση για τις διοικήσεις. Έναν προβληματισμό που άρχισε να διογκώνεται στα
χρόνια της πανδημίας και συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας.

γράφει ο Βάιος Κρόκος, Editor in chief, epixeiro.gr

Ειδικότερα, 8 στους 10 εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ανερχόταν στο 78%, το 2021 στο 72% και το 2019 στο 77%, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ManpowerGroup. Υπό αυτό το πλαίσιο οι Έλληνες εργοδότες αλλάζουν
την στρατηγική στις προσλήψεις με στόχο να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων.
Τι αλλάζει και ποιες είναι οι κυριότερες προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους υποψηφίους;
Η στρατηγική για το ερχόμενο 12μηνο… και οι διαφορετικές προοπτικές ανά κλάδο
Η πλειοψηφία των διοικήσεων προσανατολίζεται σε μια μεικτή λύση: Προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων, part time και στελεχών που θα εργάζονται online. Συγκεκριμένα, το 32% των εργοδοτών αναφέρουν ότι πρόκειται να προχωρήσουν σε προσλήψεις τόσο προσωρινών όσο και μονίμων εργαζομένων. Από την άλλη, το 15% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρει μείωση των προσωρινών και μονίμων απασχολουμένων, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή.
Επιπρόσθετα, το 34% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση όσον αφορά τους gig εργαζόμενους*, το 15% θα προχωρήσει σε μείωση και το 51% δεν θα κάνει καμία αλλαγή.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 55% των εργοδοτών στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αναφέρουν πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους προσωρινά απασχολούμενους, ενώ το 44% στον κλάδο της Πληροφορικής αναφέρει αισιόδοξες προθέσεις για τους μόνιμους εργαζομένους.

Τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι Εργοδότες στους υποψηφίους είναι:
Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα και Αξιοπιστία, Κριτική Σκέψη και Ανάλυση, Επίλυση Προβλημάτων και Ανάληψη Πρωτοβουλιών

Η Συμπερίληψη στο επίκεντρο… και τα 5 βασικά σημεία που αναζητούν οι εργοδότες
Με στόχο να ξεπεραστούν οι αντικειμενικές δυσκολίες και να βρεθούν στελέχη για τις επιχειρήσεις οι εργοδότες διαφοροποίησαν τη προσέγγισή τους τον τελευταίο χρόνο, προσλαμβάνοντας υποψηφίους διαφορετικών κατηγοριών.
Τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας σκιαγραφούν την κατάσταση: Χαρακτηριστικό αυτής της «ποικιλο-
μορφίας» είναι το γεγονός ότι:

• το 32% είναι μακροχρόνια άνεργοι,
• το 24% δεν πληρούν όλες τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες,
• το 23% έχουν μείνει άνεργοι λόγω ευθυνών φροντίδας,
• το 20% δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες ενώ
• το 19% έχουν μη γραμμική σταδιοδρομία ή πολλαπλές αλλαγές σταδιοδρομίας.
• το 16% είναι μεγαλύτερης ηλικίας και αναζητούν εργασία ή αλλαγή καριέρας ενώ ίσο ποσοστό
προέρχονται από υπο-εκπροσωπούμενες ή περιθωριοποιημένες κοινότητες.
• το 14% αντιμετωπίζουν κάποια ειδική ανάγκη ή χρόνια πάθηση και
• το 7% έχουν ελαφρύ ποινικό μητρώο.
Άξιο αναφοράς επίσης είναι το γεγονός πως τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι Εργοδότες στους υποψηφίους είναι: Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα και Αξιοπιστία, Κριτική Σκέψη και Ανάλυση, Επίλυση Προβλημάτων και Ανάληψη Πρωτοβουλιών.
Τα top στοιχεία για την αύξηση της παραγωγικότητας… και οι δεξιότητες για Gen Z και boomers
Είναι αλήθεια πως σήμερα οι συνθήκες εργασίες και οι ανάγκες που υπάρχουν είναι πιο σύνθετες. Οι εργοδότες αναζητούν την αύξηση της παραγωγικότητας προκρίνοντας διάφορες λύσεις. Όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα.
Σχεδόν 4 στους 10 θέτει ως βασικό παράγοντα την επαγγελματική ανάπτυξη (training, upskilling, reskilling), το 38% τους ξεκάθαρους στόχους, το 36% τη θετική εργασιακή κουλτούρα, το 36% την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, το 32% την αποτελεσματική επικοινωνία & συνεργασία, το 25% την αποτελεσματική ανάπτυξη της υπάρχουσας τεχνολογίας, το 18% την
αξιοποίηση νέων, AI-Εργαλείων (π.χ. ChatGPT), το 17% τη δια ζώσης συνεργασία και το 15% την αυξανόμενη υιοθέτηση της υφιστάμενης τεχνολογίας. Αναφορικά με την Gen Z οι εργοδότες εκτιμούν πως τα ιδανικά soft skills είναι κατά σειρά η συνεργασία και ομαδικότητα, η ενεργή μάθηση και περιέργεια, η υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Τέλος, σημαντικό ρόλο στην «εργασιακή πραγματικότητα» συνεχίζουν να έχουν οι baby boomers. Για αυτό οι επιχειρήσεις εστιάζουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχοντας κατά νου προσωπικές δεξιότητες όπως εκπαίδευση και καθοδήγηση, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, ηγεσία και κοινωνική επιρροή.