Η εταιρεία WELL DONE δραστηριοποιείται στον κλάδο των ζώων συντροφιάς με γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία από το 2000 και έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ηγετική εταιρεία του χώρου, αναφορικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες pet marketing και διαφήμισης που παρέχει καθώς και τις υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης και προϊόντικής τοποθέτησης εταιρειών και εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής (PET SHOP).

Η WELL DONE με τις πρωτοποριακές υπηρεσίες της, όχι μόνο ικανοποιεί τους πελάτες της και κτίζει την πιστότητα τους, αλλά κερδίζει από αυτούς νέους πελάτες. Εφαρμόζοντας την στρατηγική μας φιλοσοφία, τονίζουμε τον καλό σχεδιασμό και την σταθερή ανάπτυξη και αυτό είναι που μας έφερε σε ηγετική θέση στην αγορά των εταιριών pet marketing της Ελλάδας και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η στρατηγική μας για τα επόμενα χρόνια εστιάζει:

  • Στο κτίσιμο μιας καλύτερης, δυνατότερης και πιο ανθεκτικής εταιρείας για το μέλλον.
  • Στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της εταιρείας και την ενίσχυση ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης.
  • Στο να βοηθάμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν “υγιείς” επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους, με το να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες τους, να είμαστε συγκεκριμένοι με αυτό που κάνουμε και πάντα να τους παρέχουμε πρόσθετη αξία.
  • Να είμαστε ηθικοί και ειλικρινείς με την αγορά και να εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους πελάτες μας, και αυτό το καταφέρνουμε με τον να συμβαδίζουν πάντα οι πράξεις μας με το πιστεύω μας.
  • Να συνεχίσουμε να λειτουργούμε επικερδώς καθόλη την κρίση, προσφέροντας έτσι ασφάλεια στους πελάτες μας καθώς σταθερότητα στην αγορά ως σύνολο.

Το όραμα μας είναι να δυναμώσουμε τις συνέργειες μας και να χτίσουμε μια εταιρεία που να είναι διαφοροποιημένη, ισορροπημένη και που προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες της.