Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 21η έκδοση του GlobalPETS Forum στην Αθήνα με τίτλο: Get into the heart of the consumer!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 21η έκδοση του GlobalPETS Forum στην Αθήνα με τίτλο: Get into the heart of the consumer!

  • Post category:Events