Μεγαλύτερη η χρηματοδότηση για τις Εμπορικές Εκθέσεις: Οι εμπορικές εκθέσεις λαμβάνουν πλέον μεγαλύτερα ποσοστά από τους προϋπολογισμούς marketing των εταιριών!

Μεγαλύτερη η χρηματοδότηση για τις Εμπορικές Εκθέσεις: Οι εμπορικές εκθέσεις λαμβάνουν πλέον μεγαλύτερα ποσοστά από τους προϋπολογισμούς marketing των εταιριών!

  • Post category:Research